ELLAB

ELLAB (Denmark) 

Ellab A/S là công ty cung cấp các giải pháp đo lường, ghi lại, theo dõi và xác nhận các thông số quan trọng của quá trình xử lý nhiệt trong ngành thực phẩm, bệnh viện và dược phẩm. 

Ellab cung cấp nhiều loại thiết bị đo lường được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng khác nhau và cung cấp các dịch vụ như sản phẩm xác nhận đáng tin cậy và dịch vụ hiện trường, giải pháp giám sát liên tục, tư vấn GMP và dịch vụ hiệu chuẩn.

Ellab đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng với các giải pháp xác nhận, đánh giá chất lượng và hiệu chuẩn từ Ellab. Mua hoặc dịch vụ cho thuê thiết bị ghi dữ liệu không dây (Wireless Data loggers), hệ thống cặp nhiệt (Thermocouple System) hàng đầu trong ngành thẩm định nhiệt và phần mềm Ellab Valsuite tuân thủ FDA tiết kiệm thời gian cho các quy trình quan trọng của khách hàng.

Website: https://www.ellab.com/

Ellab - Thiết bị kiểm tra nhiệt độ tiệt trùng