HORIBA

HORIBA (JAPAN) 

Horiba là nhà sản xuất thiết bị đo lường và phân tích chính xác của Nhật Bản.

Công ty được coi là một trong 25 công ty thiết bị phân tích và khoa học đời sống hàng đầu trên thế giới.

Tập đoàn Horiba gồm các công ty trên toàn thế giới cung cấp một loạt các thiết bị và hệ thống cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ nghiên cứu và phát triển ô tô, giám sát quy trình và môi trường, chẩn đoán y tế trong ống nghiệm, sản xuất chất bán dẫn và đo lường, cho đến nhiều nghiên cứu khoa học và chất lượng phép đo kiểm soát

Nhà sản xuất hàng đầu cho thiết bị kiểm tra phân tích trong đó có các thiết bị kiểm tra các chỉ tiêu : pH, CON, TDS, DO, Salt, mV, ORP …

Website: https://www.horiba.com/sgp/water-quality/

Horiba - Thiết bị đo ph

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.