SERA

Sera (Đức) – Chuyên Test Kit kiểm tra các chỉ tiêu nước nuôi trồng thủy sản như: pH, kH, gH, NO2, NO3, NH4, O2, Cu, Mg, Fe, ….

 

Hiển thị tất cả 4 kết quả