THERMOLAB

Thermolab chuyên cung cấp buồng lưu mẫu cho dược phẩm / thực phẩm.

Buồng nghiên cứu độ ổn định của mẫu dược phẩm / thực phẩm

Tủ sấy / tủ ấm / tủ BOD

Kho lạnh

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.